DEPOZYTY I PRZEPAKI

Depozyty
Przed startem każdej trasy depozyty można zostawiać w oznaczonym miejscu w Centrum Zawodów w godzinach pracy Biura Zawodów. Depozyty będą przechowywane w budynku.

Przepaki
Zawodnicy startujący na trasach JURA ULTRA 200 i JURA ULTRA 100 mogą przygotować bagaże (przepaki), które zostaną przewiezione do punktów:

JURA ULTRA 200
P1 – Siedlec (61,6 km / 157,4‬ km)
P2 – Podlesice (95,8 km / 122,2 km)

JURA ULTRA 100
P1 – Siedlec (61,6 km)

Przed startem każdej trasy przepaki można zostawiać w oznaczonym miejscu w Centrum Zawodów w godzinach pracy Biura Zawodów. Przepaki na punktach będą przechowywane w budynku.

Uwaga!
Przepaki nie będą przewożone podczas trwania imprezy pomiędzy punktami.

Odbiór przepaków z P1:
Niedziela, 22 września 2019 r.
11.00–15.00

Godziny pracy Biura Zawodów
Piątek, 20 września, godz. 12.00–22.00
Sobota, 21 września, godz. 06.00–22.00
Niedziela, 22 września. godz. 08.00–15.00

Zasady funkcjonowania depozytów i przepaków
1. Zawodnicy muszą spakować swoje rzeczy wyłącznie do worków otrzymanych od Organizatora.
2. Worki na depozyty i przepaki będą do odbioru w Biurze Zawodów podczas rejestracji:
• depozyt - 1 worek na osobę ,
• przepaki – 1 worek na jeden przepak,
3. Depozyty i przepaki należy oznaczyć znacznikami (numerami) otrzymanymi w Biurze Zawodów.
4. Depozyty i przepaki należy dostarczyć do wyznaczonego miejsca w Centrum Zawodów w godzinach pracy Biura Zawodów.
5. Maksymalna waga jednego worka na przepak – 5 kg.
6. Przekroczenie limitu wagi, sztuk, czasu zdawania depozytu lub przepaku skutkować będzie odmową przyjęcia depozytu lub przepaku przez Organizatora, a tym samym transportu.
7. Depozyty i przepaki na punktach i w Centrum Zawodów można odbierać wyłącznie po okazaniu numeru startowego lub dokumentu tożsamości.
8. W depozytach i przepakach nie wolno umieszczać dokumentów, kosztowności oraz szklanych pojemników, puszek z napojami i innych rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie depozytów i przepaków.
10. Depozyty i przepaki nieodebrane do końca zawodów zostaną zutylizowane (nie będą wysyłane).

Schemat tras