ZAPISY

Zapisz się na JURAJSKI FESTIWAL BIEGOWY 2024!

BIEGI GŁÓWNE
W tym roku możesz wystartować w jednym z biegów głównych lub też skorzystać z promocyjnej opłaty startowej i wziąć udział w dwóch biegach (dziennym i nocnym). Wyboru trasy lub tras dokonasz podczas rejestracji.

Ważne – promocyjne stawki opłat startowych obowiązują tylko w przypadku jednoczesnego zgłoszenia się na jedną z tras dziennych, tj. JURA ULTRA 50, JURA TRIAL 25, JURA TRIAL 10, JURA TRIAL 5 oraz na trasę nocną JURA NIGHT TRIAL 15.

JURA NORDIC WALKING, BIEGI DLA DZIECI I RODZINNY
Jeśli lubisz spacery z kijkami wybierz się na malowniczą trasę o długości 10 km. Naprawdę warto!
Biegi dziecięce odbywać się będą w kilku kategoriach wiekowych, a bieg rodzinny to wspólna zabawa dla całych rodzin!

1. Informacje ogólne
a) Zawody odbywają się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Teren ten jest bardzo urozmaicony (różne rodzaje nawierzchni, rzeźby terenu), a trasy przebiegają obok skał i formacji skalnych lub przez nie.
b) Każdy uczestnik, dokonując wyboru trasy, powinien ocenić swoje doświadczenie, możliwości fizyczne i kondycję.
c) Zawodnicy, którzy zdecydują się na start na trasach JURA ULTRA i JURA TRAIL, muszą mieć świadomość czekającego ich wysiłku i zmęczenia podczas biegu non stop (także w dzień i w nocy), oraz poziomu trudności tego biegu, długości dystansu i zmiennej pogody.

2. Wiek uczestników
a) Udział w zawodach może wziąć każdy, jeśli:
• na trasach JURA ULTRA 100, JURA ULTRA 50, JURA TRAIL 25, JURA NIGHT TRAIL 15 – ukończył 18 lat (najpóźniej w dniu startu),
• na trasie JURA TRAIL 10 – ukończył 16 lat (najpóźniej w dniu startu),
• na trasie JURA TRAIL 5 – ukończył 12 lat (najpóźniej w dniu startu), jednakże wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
• na trasie JURA NORDIC WALKING – każdy, nieżależnie od wieku (dzieci poniżej 16. roku życia mogą brać udział w zawodach pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych),
• na trasie JURA BIEG RODZINNY – każdy, niezależnie od wieku,
• na trasach JURA BIEG DLA DZIECI – każdy w wieku od 0 do 15 lat z podziałem na kategorie wiekowe.
b) Osoby poniżej 18. roku życia mogą brać udział w zawodach za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
c) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

3. Rejestracja startowa
a) Rejestracji udziału w zawodach można dokonać poprzez formularz online umieszczony na stronie internetowej zawodów lub bezpośrednio na imprezie w Biurze Zawodów.
b) Potwierdzeniem prawidłowego zgłoszenia (rejestracja i dokonanie opłaty startowej) jest pojawienie się informacji na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów (lub przy zgłoszeniu bezpośrednio na zawodach).
c) Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu startujących na poszczególnych trasach (limit dotyczy wyłącznie prawidłowych zgłoszeń).
d) Osoby, które dokonały tylko częściowego zgłoszenia (np. tylko wypełniły formularz lub tylko dokonały opłaty startowej), nie są uczestnikami zawodów i będą się znajdować na liście rezerwowych.

4. Opłaty startowe
a) Wysokość opłaty startowej obowiązuje na podstawie daty dokonania wpłaty (zgodnie z powyższymi tabelami), a nie daty rejestracji.
b) W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy podczas rejestracji w Biurze Zawodów .
c) Opłata startowa może być dokonywana w formie płatności online oraz wpłat wyłącznie gotówkowych w Biurze Zawodów.

5. Limit uczestników
a) Organizator może wprowadzać limit uczestników na poszczególne trasy.
b) W miarę możliwości Organizator może zwiększyć liczbę uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej zawodów.
c) Organizator może dopuścić do startu (poza limitem zgłoszeń) dodatkową liczbę zawodników, m.in. przedstawicieli partnerów, patronów, sponsorów.

Szczegółowe informacje dla poszczególnych tras znajdują się w regulaminach i odpowiednich zakładkach na stronie.