ZAPISY

Wybierz najlepszą dla Ciebie trasę i zapisz się na JURAJSKI FESTIWAL BIEGOWY 2023! 
To już jubileuszowa 5. edycja!

1. Informacje ogólne
a) Zawody odbywają się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Teren ten jest bardzo urozmaicony (różne rodzaje nawierzchni, rzeźby terenu), a trasy przebiegają obok skał i formacji skalnych lub przez nie.
b) Każdy uczestnik, dokonując wyboru trasy, powinien ocenić swoje doświadczenie, możliwości fizyczne i kondycję.
c) Zawodnicy, którzy zdecydują się na start na trasach JURA ULTRA i JURA TRAIL, muszą mieć świadomość czekającego ich wysiłku i zmęczenia podczas biegu non stop (także w dzień i w nocy), oraz poziomu trudności tego biegu, długości dystansu i zmiennej pogody.

2. Wiek uczestników
a) Udział w zawodach może wziąć każdy, jeśli:
• na trasach JURA ULTRA 100, JURA ULTRA 50, JURA TRAIL 25 – ukończył 18 lat (najpóźniej w dniu startu),
• na trasie JURA TRAIL 10 – ukończył 16 lat (najpóźniej w dniu startu),
• na trasie JURA NORDIC WALKING – każdy, nieżaleznie od wieku (dzieci poniżej 16. roku życia mogą brać udział w zawodach pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych),
• na trasie JURA BIEG RODZINNY – każdy, niezależnie od wieku,
• na trasach JURA BIEG DLA DZIECI – każdy w wieku od 0 do 15 lat z podziałem na kategorie wiekowe.
b) Osoby poniżej 18. roku życia mogą brać udział w zawodach za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
c) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

3. Rejestracja startowa
a) Rejestracji udziału w zawodach można dokonać poprzez formularz online umieszczony na stronie internetowej zawodów lub bezpośrednio na imprezie w Biurze Zawodów.
b) Potwierdzeniem prawidłowego zgłoszenia (rejestracja i dokonanie opłaty startowej) jest pojawienie się informacji na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów (lub przy zgłoszeniu bezpośrednio na zawodach).
c) Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu startujących na poszczególnych trasach (limit dotyczy wyłącznie prawidłowych zgłoszeń).
d) Osoby, które dokonały tylko częściowego zgłoszenia (np. tylko wypełniły formularz lub tylko dokonały opłaty startowej), nie są uczestnikami zawodów i będą się znajdować na liście rezerwowych.

4. Limit uczestników
a) Organizator może wprowadzać limit uczestników na poszczególne trasy.
b) W miarę możliwości Organizator może zwiększyć liczbę uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej zawodów.
c) Organizator może dopuścić do startu (poza limitem zgłoszeń) dodatkową liczbę zawodników, m.in. przedstawicieli partnerów, patronów, sponsorów.

5. COVID-19 i inne powody odwołania imprezy
a) Jeżeli zaistnieje sytuacja epidemiologiczna (w szczególności obowiązujące obostrzenia lub wytyczne) lub wystąpią inne powody skutkujące koniecznością odwołania imprezy, to Organizator zamieści na stronie internetowej zawodów oraz na profilu w mediach społecznościowych odpowiedni komunikat.
b) Jeżeli konieczność odwołania imprezy nastąpi do 31.07.2023 r., to zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej będą mogli zdecydować czy chcą:
• otrzymać pakiet startowy wraz z medalem i wziąć udział w biegu wirtualnym,
• otrzymać zwrot opłaty startowej pomniejszonej o 50% kosztów manipulacyjnych.
c) Jeżeli konieczność odwołania imprezy nastąpi po 31.07.2023 r., to zawodnikom, którzy dokonali opłaty startowej zostanie przesłany pakiet startowy wraz z medalem i będą mogli wziąć udział w biegu wirtualnym.

Szczegółowe informacje dla poszczególnycn tras znajdują sie w regulaminach i odpowiednich zakładkach na stronie.