JURA BIEG DLA DZIECI I RODZINNY

INFORMACJE STARTOWE

Zgłoszenia:
• Bieg dla dzieci – zarejestruj się online
• Bieg rodzinny – zarejestruj się online
Regulamin: zapoznaj się z regulaminem zawodów
Biuro Zawodów: Podlesice (szczegóły przed startem)
Opłaty startowe
Biegi dla dzieci (za dziecko): 10 zł (do 15.09) / 20 zł (od 16.09. i podczas zawodów)
Biegi rodzinny (za rodzinę): 10 zł (do 15.09) / 20 zł (od 16.09. i podczas zawodów)

1. Kategorie startowe i dystanse
a) Biegi dla dzieci zostaną rozegrane w kategoriach wiekowych:
• dzieci w wieku do lat 5 (rocznik 2017 i młodsze) – dystans około 100 m
• dzieci w wieku 6-7 lat (rocznik 2016-2015) – dystans około 200 m
• dzieci w wieku 8-11 lat (rocznik 2014-2011) – dystans około 300 m
• dzieci w wieku 12-15 lat (rocznik 2010-2007) – dystans około 500 m

b) Biegi rodzinny:
• jeden wspólny bieg – dystans około 200 m

2. Klasyfikacja
a) Biegi mają formułę rekreacyjną, więc nie będzie pomiaru czasu i nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja
(nie ma zatem nagród za miejsca).
b) Wszystkie dzieci uczestniczące w biegach są zwycięzcami i na mecie otrzymają pamiątkowy medal.

3. Świadczenia i nagrody
a) W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:
• udział w zawodach
• numer startowy
• zabezpieczenie medyczne
• ubezpieczenie NNW
• medal dla każdego, kto ukończył bieg

4. Limit miejsc
a) W poszczególnych biegach obowiązują limity uczestników:
• biegi dla dzieci – 20 osób w każdej kategorii wiekowej,
• bieg rodzinny – 20 zespołów.
b) Organizator może zmienić limit uczestników.