JURA BIEG DLA DZIECI I RODZINNY

INFORMACJE STARTOWE

Zgłoszenia:
• JURA BIEG DLA DZIECI – zarejestruj się online
• JURA BIEG RODZINNY – zarejestruj się online
Regulamin: zapoznaj się z regulaminem zawodów
Biuro Zawodów: Podlesice (szczegóły przed startem)
Opłaty startowe:
JURA BIEG DLA DZIECI (za dziecko): 15 zł (do 30.04) / 20 zł (od 01.05 do 30.06) / 25 zł (od 01.07 do 31.08) / 30 zł (od 01.09 do 11.09) / 35 zł (w Biurze Zawodów)
JURA BIEG RODZINNY (za rodzinę): 20 zł (do 30.04) / 25 zł (od 01.05 do 30.06) / 35 zł (od 01.07 do 31.08) / 40 zł (od 01.09 do 11.09) / 45 zł (w Biurze Zawodów)

1. Kategorie startowe i dystanse
a) JURA BIEG DLA DZIECI zostanie rozegrany w kategoriach wiekowych:
• dzieci w wieku do lat 5 (rocznik 2019 i młodsze) – dystans około 100 m
• dzieci w wieku 6-7 lat (rocznik 2018-2017) – dystans około 200 m
• dzieci w wieku 8-11 lat (rocznik 2016-2013) – dystans około 300 m
• dzieci w wieku 12-15 lat (rocznik 2012-2009) – dystans około 500 m

b) JURA BIEG RODZINNY:
• jeden wspólny bieg – dystans około 200 m

2. Klasyfikacja
a) Biegi mają formułę rekreacyjną, więc nie będzie pomiaru czasu i nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja
(nie ma zatem nagród za miejsca).
b) Wszystkie dzieci uczestniczące w biegach są zwycięzcami i na mecie otrzymają pamiątkowy medal.

3. Świadczenia i nagrody
a) W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:
• udział w zawodach
• numer startowy
• zabezpieczenie medyczne
• ubezpieczenie NNW
• medal dla każdego dziecka, które ukończyło bieg

4. Limit miejsc
a) W poszczególnych biegach obowiązują limity uczestników:
• JURA BIEG DLA DZIECI – 20 osób w każdej kategorii wiekowej,
• JURA BIEG RODZINNY – 20 zespołów.
b) Organizator może zmienić limit uczestników.