JURA NORDIC WALKING

Szczegółowe informacje o JURA NORDIC WALKING zostaną opublikowane po 10.01.2024.

INFORMACJE STARTOWE

Zgłoszenia: zarejestruj się online
Regulamin: zapoznaj się z regulaminem zawodów
Limit zawodników: 100 osób
Opłata startowa:
osoby pow. 16 lat:
dzieci do 16 lat:
Biuro Zawodów: Podlesice, Zajazd Jurajski

INFORMACJE O TRASIE

Długość trasy: 10,4 km
Przewyższenia: łącznie 636 m – w górę: 318 m / w dół: 318 m
Punkty odżywcze: 4,6 km (woda) / 7,6 km (woda) / meta (woda, bufet)
Najwyższy punkt: Góra Zborów (467 m)
Limit czasu: 4 godziny
Lokalizacja startu i mety: Podlesice, Zajazd Jurajski
Start: 21 września 2024 r. (sobota), godz. 11.05

MAPA

ŚWIADCZENIA I KLASYFIKACJA

1. Świadczenia
W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:
• udział w zawodach na opłaconej trasie
• pomiar czasu
• pamiątkowy medal dla każdego, kto ukończył marsz
• pamiątkowy upominek
• numer startowy
• napoje na trasie (zgodnie z opisem trasy)
• przekąski na mecie
• zabezpieczenie medyczne
• upominki od sponsorów i partnerów (uzależnione od sponsorów i partnerów)

2. Klasyfikacja
a) Na trasie prowadzony będzie pomiar czasu, ale nie będzie klasyfikacji. Wyniki będą publikowane informacyjnie w kategoriach open.
b) Jako że marsz ma formułę rekreacyjną nie ma nagród za żadne miejsca.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE I ZALECANE

Wyposażenie obowiązkowe dotyczy każdego zawodnika na danej trasie.

Wyposażenie obowiązkowe:
• numer startowy z chipem
• własne kije do NW (dzieci poniżej 16 lat, będące pod opieką dorosłych, mogą używać dowolnych kijów np. do NW, biegowych, trekkingowych lub też nie używać żadnych.

Wyposażenie zalecane:
• mapa trasy (papierowa lub wgrana w telefon/GPS)
• telefon (aktywny przez cały czas trwania marszu)
• kubek/bidon na wodę
• plecak, nerka lub saszetka biegowa
• pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 0,5 litra
• gwizdek
• kurtka przeciwwietrzna
• czapka lub chusta wielofunkcyjna
• polisa ubezpieczeniowa od NNW

POKONYWANIE TRASY

Oznakowanie trasy
a) Trasy zawodów przebiegają głównie znakowanymi szlakami turystycznymi, drogami i ścieżkami leśnymi. Częściowo także drogami publicznymi.
b) Organizator zaleca uczestnikom, aby przed startem zapoznali się z mapą i opisem trasy i wgrali w swoje urządzenie ślad trasy (tracka).
c) Trasy będą częściowo oznakowane taśmą, znakami kierunkowymi i sprayem (uwaga! spray znika przy opadach deszczu). Symbole i sposób oznakowania trasy podane zostaną na stronie internetowej zawodów.
d) Niektóre miejsca na trasach (np. skrzyżowania szlaków, skręty szlaków, miejsca niebezpieczne) będą dodatkowo oznakowane.
e) W przypadku zgubienia się na trasie najlepszym rozwiązaniem jest cofnięcie się do ostatniego miejsca z widocznym oznakowaniem trasy i poszukanie oznaczeń.
f) W przypadku wątpliwości co do oznakowania trasy nie należy przewieszać i zmieniać oznaczeń! W takiej sytuacji należy skontaktować się z Organizatorem (numer kontaktowy podany będzie na numerze startowym).
g) Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się po trasach zawodów zgodnie z trasą określoną na mapie i informacjami podanymi na stronie zawodów oraz zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez sędziów, policję oraz osoby zabezpieczające trasę i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa.
h) Trasy zawodów przebiegające po drogach publicznych lub krzyżujące się z drogami publicznymi mogą być w miejscach szczególnie niebezpiecznych zabezpieczone przez policję oraz osoby zabezpieczające trasę.
i) Zawodnicy podczas biegu na drogach publicznych są tak samo traktowani jak uczestnicy ruchu drogowego i muszą się poruszać zgodnie z przepisami ruchu drogowego (chyba że oznakowanie trasy lub polecania policji oraz osoby zabezpieczające trasę nakazywać będą inny sposób poruszania się).
j) Zawodnicy podczas biegu muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów (np. z pól, bocznych dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań).
k) Na trasie, także w terenach leśnych, mogą poruszać się pojazdy Organizatora i pojazdy zabezpieczające przebieg zawodów.
l) Trasy zawodów nie są zamykane i mogą poruszać się po nich turyści i inne osoby.

Numery startowe
a) Podczas zawodów wszyscy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie przymocowanymi numerami startowymi. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
b) Numer startowy powinien być zamocowany agrafkami do przedniej części ubrania na wysokości klatki piersiowej lub zamocowany z przodu do pasa. Niepoprawne jest mocowanie numeru startowego w innych miejscach np. do plecaka, na udach, rękawach.
c) Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie lub modyfikowanie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
d) Zawodnik nie ma możliwości kontynuowania rywalizacji (pokonywania trasy) bez numeru startowego. W przypadku zgubienia numeru startowego należy ten fakt niezwłocznie zgłosić Organizatorowi i za jego zgodą możliwe jest kontynuowania rywalizacji.

Punkty odżywcze, noclegi, toalety
a) Na trasach zawodów będą znajdowały się punkty odżywcze (z napojami i/lub z jedzeniem) oraz punkty z noclegami. Ich liczba i lokalizacje dla poszczególnych tras zostaną podane na stronie internetowej zawodów na podstronach poszczególnych tras.
b) Napoje, jedzenie i noclegi na punktach przeznaczone są wyłącznie dla zawodników, a nie dla osób trzecich.
c) Ze względu na ochronę przyrody na punktach odżywczych wszyscy uczestnicy (na każdej trasie) muszą mieć własne kubki lub butelki, bidony itp. Organizator nie zapewnia kubeczków jednorazowych.
d) Na punktach odżywczych zawodnicy będą mogli zostawiać swoje śmieci.
e) Na punkach z noclegami zawodnicy będą mogli skorzystać z odpoczynku w namiocie lub pomieszczeniu. Uczestnicy chcąc skorzystać z miejsc noclegowych, muszą posiadać własne maty i śpiwory (np. pozostawionych w depozytach) – Organizator nie zapewnia koców, łóżek, mat.
f) Liczba miejsc do odpoczynku będzie ograniczona, co oznacza, że w przypadku większej liczby chętnych do skorzystania z odpoczynku zawodnicy, którzy znajdują się w punkcie odżywczym najdłużej, muszą ustąpić miejsca oczekującym.
g) Toalety będą znajdowały się nieopodal startu oraz na trasie (korzystanie z nich na zasadach ogólnych określanych przez właściciela obiektu).

Depozyty w Biurze Zawodów
a) Uczestnicy, którzy nie mają gdzie zostawić swoich rzeczy na czas rywalizacji, mogą je zdeponować w Biurze Zawodów.
b) Depozyty muszą zostać spakowane do własnych plecaków, toreb itd., a potem umieszczone w workach foliowych zapewnionych przez Organizatora i oklejone numerami otrzymanymi od Organizatorów.
c) Szczegółowe informacje o miejscach i godzinach zdawania oraz odbioru depozytów zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
d) W depozytach nie wolno umieszczać kosztowności, materiałów niebezpiecznych oraz szklanych pojemników, puszek z napojami i innych rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu.
e) Depozyty w Bazie Zawodów odbierać można wyłącznie po okazaniu numeru startowego.
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie depozytu.
g) Depozyty lub rzeczy nieodebrane do końca zawodów zostaną zutylizowane (nie będą wysyłane).

Pomoc medyczna
a) Organizator zapewnia pomoc medyczną podczas zawodów.
b) Pomoc medyczna będzie dostępna na stałe w punktach oznaczonych na mapach tras. Dodatkowo po trasach mogą poruszać się mobilne punkty medyczne (ratownicy), które dojeżdżać będą w razie potrzeby.
c) Numery alarmowe zawodów podane będą na stronie zawodów oraz na numerze startowym.
d) Zawodnicy mają obowiązek udzielania pomocy innym poszkodowanym i wezwania pomocy.
e) Nie należy zwlekać z wezwaniem pomocy, bowiem dotarcie służb ratunkowych, zwłaszcza w trudniejszym terenie, może być utrudnione i wydłużone.

Wsparcie osób trzecich
a) Osoby trzecie nie mogą pomagać ani towarzyszyć zawodnikom podczas marszu.
b) Wsparcie osób trzecich (rodziny, przyjaciele, trenerzy itp.) dozwolone jest wyłącznie w punktach odżywczych i z noclegiem.
c) Jakakolwiek pomoc techniczna lub medyczna osób trzecich, poza sytuacjami związanymi z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia uczestników, jest zabroniona.