PRZYRODA

Jura Krakowsko-Częstochowska to piękna i malownicza kraina. Jest tam mnóstwo lasów, skał, ostańców i jaskiń. Wiele miejsc, o szczególnych walorach przyrodniczych i krajoznawczych, jest chroniona, aby jak najdłużej zachowały swoją wartość.

Wyruszając na szlak zapoznajcie się z informacjami Lasów Państwowych oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.