JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA

Rejon leżący pomiędzy Krakowem i Częstochową to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, nazywana potocznie Jurą, jest częścią rozległej Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Długość pasma ciągnącego się od okolic Wielunia do Krakowa wynosi 160 km, przy średniej szerokości nieprzekraczającej 20 km.

Jura Krakowsko-Częstochowska to nie tylko zalesione pagórki, przepiękne wapienne ostańce czy obszary pustynne, lecz także niezwykłe jaskinie, wywierzyska i skały. To także tereny, na których na początku drugiego tysiąclecia powstały pierwsze grody obronne mające chronić szlaki handlowe w rodzącym się państwie piastowskim. Pozostałości tych imponujących budowli – jurajskich zamków i warowni, tzw. Orlich Gniazd – można podziwiać do dziś.

Najpopularniejsze szlaki:

  • Szlak Orlich Gniazd,
  • Szlak Warowni Jurajskich,
  • Szlak Architektury Drewnianej,
  • Szlak Zabytków Techniki.

Jura to również unikatowa na skalę Polski, niezwykle bogata i różnorodna szata roślinna. Powstała ona dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu, różnorodnym podłożom i mikroklimatowi. Na Jurze często obok siebie rosną gatunki roślin charakterystyczne dla zupełnie innych obszarów północy, południa, wschodu lub zachodu Europy, a także Azji.

Jura Krakowsko-Częstochowska to doskonałe miejsce dla wszystkich lubiących turystykę aktywną. Są tu skałki do wspinaczki, jaskinie (wejścia turystyczne i speleologiczne), trasy kajakowe, szlaki rowerowe i piesze, a także zamki i warownie.

Więcej informacji na stronach: