TEREN

Rejon leżący pomiędzy Krakowem i Częstochową to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, nazywana potocznie Jurą, jest częścią rozległej Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Długość pasma ciągnącego się od okolic Wielunia do Krakowa wynosi 160 km, przy średniej szerokości nieprzekraczającej 20 km.

Jura to również unikatowa na skalę Polski, niezwykle bogata i różnorodna szata roślinna. Powstała ona dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu, różnorodnym podłożom i mikroklimatowi. Na Jurze często obok siebie rosną gatunki roślin charakterystyczne dla zupełnie innych obszarów północy, południa, wschodu lub zachodu Europy, a także Azji.

Jura Krakowsko-Częstochowska to doskonałe miejsce dla wszystkich lubiących turystykę aktywną. Są tu skałki do wspinaczki, jaskinie (wejścia turystyczne i speleologiczne), trasy kajakowe, szlaki rowerowe i piesze, a także zamki i warownie.

• Najpopularniejsze szklaki
• Szlak Orlich Gniazd
• Szlak Warowni Jurajskich,
• Szlak Architektury Drewnianej
• Szlak Zabytków Techniki.

O gminie Kroczyce…

Za początki istnienia Gminy Kroczyce uważa się I poł. XIX w., jednak w swych tradycjach historycznych sięga epoki średniowiecza. Leży w zespole parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w powiecie zawierciańskim. Położona w obrębie rzek Krztyni i Białki stanowi jeden z najatrakcyjniejszych terenów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zwany Perłą polskiego krajobrazu, zapewnia atrakcje krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne. Występują tu ostańce skalne, jaskinie, malownicze trasy i szlaki turystyczne wiodące przez najpiękniejsze rejony Jury. Na urokliwość krajobrazu gminy wpływa niezwykła szata roślinna. Obok gruntów typowych dla rejonów górskich znajdują się tu stanowiska ciepłolubnej roślinności stepowej, bagiennej i wodnej. Jest to również teren obfitujący w owoce leśne i grzyby. Dla ornitologów to ptasi raj!
Na Krztyni i Białce w sąsiedztwie kompleksów leśnych zlokalizowane są zbiorniki wodne, tak nieliczne na obszarach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Malownicze tereny, niepowtarzalne krajobrazy, czyste środowisko i powietrze dają możliwość prawdziwego wypoczynku. Miejscowe warunki sprzyjają także aktywnym jego formom. Można tu uprawiać rekreacyjne kolarstwo szosowe, narciarstwo, wspinaczkę skałkową, sporty wodne, biegi terenowe, zawody wędkarskie i jeździć konno.