Spotkaliśmy się w Starostwie Powiatowym w Zawierciu z przedstawicielami samorządów, policji, straży pożarnej i innych instytucji w sprawie omówienia planowanych przebiegów tras i ich zabezpieczenia. Kolejnym krokiem będzie objazd wspólnie z policją najważniejszych miejsc na trasach (tam, gdzie trasy przebiegać będą przez drogi publiczne) i opracowanie szczegółowego planu zabezpieczenia. Dziękujemy wszystkim za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Zdjęcia ze spotkania