Wciąż trwają uzgodnienia przebiegów tras. Mamy już zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Teraz kolejne inspekcje terenu z leśnikami, a potem czekamy na podpisanie stosownych dokumentów z nadleśnictwami.