BIEG DLA DZIECI I BIEG RODZINNY

INFORMACJE STARTOWE
Zgłoszenia: zarejestruj się online
Regulamin: szczegółowe informacje w regulaminie zawodów

1. Kategorie startowe i dystanse
a) Impreza ma charakter rekreacyjny i w ramach każdej trasy obowiązuje jedna kategoria startowa (bez podziału na wiek i płeć).
b) Biegi dla dzieci zostaną rozegrane w kategoriach wiekowych:
• dzieci w wieku do lat 9 (rocznik 2010 i młodsze) – dystans około 200 m,
• dzieci w wieku 10-15 lat (rocznik 2009 i starsze) – dystans około 400 m.
b) Biegi rodzinny:
• jeden wspólny bieg – dystans około 400 m,

2. Klasyfikacja
a) Podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu, a kolejność ustalana jest tylko dla pierwszych zawodników.
b) Jako że nie będzie prowadzona żadna oficjalna klasyfikacja (impreza ma charakter rekreacyjny) nie będzie także nagród za zajęte miejsca. Natomiast każde dziecko po ukończeniu trasy otrzyma drobny upominek.

3. Opłaty startowe
a) Wysokość opłat startowych wynosi:
• Biegi dla dzieci (od osoby) - 10 zł
• Bieg rodzinny (opłata za rodzinę) - 15 zł
b) Opłata startowa może być dokonywana w formie płatności online oraz wpłat wyłącznie gotówkowych w Biurze Zawodów.
c) W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości należy dopłacić różnicę podczas rejestracji w Biurze Zawodów.

4. Świadczenia i nagrody
a) W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:
• udział w zawodach,
• numer startowy,
• zabezpieczenie medyczne,
• upominek dla każdego dziecka, które ukończyło bieg.
b) Wszelkie upominki i nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie ani nie będą zamieniane na ekwiwalent pieniężny.

5. Limit miejsc
a) W każdej kategorii wiekowej obowiązuje limit uczestników – 20 osób.
b) Organizator może zmienić limit uczestników.